Top > Mpumalanga > Ehlanzeni > Mbombela >
Kabokweni
Main Place 874031 from Census 2011

view larger mapdownload KML file

Area: 8.24 km²
Population: 21905 (2658.68 per km²)
Households: 6614 (802.76 per km²)

Gender People Percentage
Female 11350 51.81%
Male 10555 48.19%

Population group People Percentage
Black African 21525 98.27%
Coloured 234 1.07%
Other 89 0.41%
Indian or Asian 39 0.18%
White 18 0.08%

First language People Percentage
SiSwati 17418 82.16%
English 796 3.75%
Xitsonga 717 3.38%
isiZulu 625 2.95%
Other 550 2.59%
Sesotho 485 2.29%
Sepedi 177 0.83%
Tshivenda 93 0.44%
isiNdebele 87 0.41%
isiXhosa 86 0.41%
Setswana 83 0.39%
Afrikaans 72 0.34%
Sign language 10 0.05%
Not applicable 706

Made up of:

Name Type Population Area (km²)
Kabokweni-Ia Sub Place 1758 0.99
Kabokweni SP Sub Place 16422 5.71
Teka Takho Sub Place 3725 1.53